Smart City advies Nederland

Smart City

onafhankelijk advies voor gemeenten 

Inspiratie, Visie- en Beleids bepaling


Concrete projecten en uitvoering


De Digitale Agenda bepalen


Onze diensten 


 • Onze diensten

  Inspiratie

  Een 2 uur durende kennis- en inspiratie sessie over wat een Smart City is en hoe je het aanpakt.

  meer informatie 

  Visie en Beleid

  Wat is voor jou gemeente een Smart City? Bepaal een visie en sluit aan bij het huidige beleid en de plannen.

  meer informatie

  Projecten

  Concrete projecten op het gebied van verlichting, CO2, vuilnisbakken, veiligheid, mobiliteit, open data.

  meer informatie

  Digitale Agenda

  Bepaal als gemeente je digitale agenda waar Smart City een onderdeel van is.

  Overzicht en Resultaat.

  meer informatie 

  Inspiratie en Kennisdeling

  Doelgroep:
  • Bestuur, Wethouders, Ambtenaren, Afdelingen, Teams, beleidsmakers, die iets op het gebied van Smart City willen opstarten en daarvoor een gedegen basiskennis willen opdoen;


  Vormgeving:

  Een presentatie over de relevante onderwerpen van een Smart City, maar ook inzicht in de technieken, lessons learned en inspiratie vanuit andere steden / projecten.

  Met ruimte voor interactie en een eventuele brainstorm van relevante kansen voor de specifieke gemeente.


  Resultaat:

  • Gelijk startpunt van kennisniveau van alle deelnemers;
  • Concrete projecten geïnventariseerd;
  • Startpunt om daadwerkelijk met Smart City projecten te beginnen.


  Duur:

  Maximaal 2 uur;


  Spreker:

  Marco Heida is hiervoor de presentator en gespreksleider, vaak ondersteund door een tweede consultant. 


  Voor meer informatie neem dan contact met ons op.

  Inhoud van de sessie

  Wat is een Smart City?

  Definitie;

  Best Practices;

  Inspiratie

  Nederlandse en internationale voorbeelden, zoals:

  * Slimme verlichting

  * Slimme vuilnisbakken

  *  Mobiliteit

  *  Luchtkwaliteit

  *  Smart Farming  

  Kennis: Bouwblokken van een Smart City project

  Smart Economy, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart environment, Smart Governance.

  Kennis: Technieken van een Smart City Project

  Internet of Things, Blockchain;

  sensoren, netwerken, platformen.

  Lessons Learned

  Aanpak;

  Stakeholders;

  Burgerparticipatie; 

  Duurzaamheid;

  Visie en Beleid bepalen

  Wat gaat jouw stad doen met Smart Cities. Wat is voor jullie een Smart City? Wij helpen je te definieren wat een Smart City is. Wat is voor jullie gemeente een Smart City? Op basis daarvan kunnen we een lange termijn visie opstellen en voor de middelange en korte termijn projecten bepalen. Waar ligt de focus? Burgerparticipatie, duurzaamheid, mobiliteit, veiligheid. Mogelijk alvast een aantal concrete projecten definiëren, of bepalen hoe we dit binnen de gemeente breed gaan oppakken met voldoende stakeholders. Het resultaat is een duidelijke Visie, Roadmap, budgetbepaling en aanpak van een Smart City programma in de gemeente. 

  Een professionele en gedegen start.

  Smart City Projecten

  Projectleiding, Besturing, Inkoopbegeleiding, Implementatie;

  Stakeholdermanagement 

  Verlichting

  Beschrijving project

  Slimme vuilnisbakken

  Beschrijving project

  Co2: luchtkwaliteit

  Beschrijving project

  Data: open data, gesloten data

  Welke data is er allemaal beschikbaar in de gemeente? Vanuit de overheid maar ook vanuit bedrijfsleven of andere bronnen. En welke data kan eventueel opengesteld worden voor burgers en bedrijfsleven. Hoe presenteren we dat?

  Smart Parking

  This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

  Smart farming, Smart Mobility, City Labs, etc...

  En nog veel meer Smart City initiatieven en projecten die kunnen worden toegepast. Afhankelijk van de behoefte en noodzaak in de stad.

  Smart City project starten

  Wij  kunnen uw projecten van het begin tot aan het einde oppakken. Als programma- of projectleider en (indien gewenst) ook op bestuursniveau zorgen voor draagvlak en commitment, zodat het gemeente-breed wordt gedragen. Wij hanteren ons bewezen model van aanpak en werken met ervaren professionals, die veel actuele ervaring hebben in gemeentelijke organisaties.

  Neem contact met ons op voor een vrijblijvende kennismakingsafspraak.

  De Digitale Agenda

  Samen met de gemeente stellen we een digitale agenda op met alle innovatieve zaken waar de gemeente aandacht voor moet hebben. Hiermee wordt overzicht gecreeerd en kan prioriteit gesteld worden.


  Cookies