Smart Cities in de praktijk
Cookies

Smart Cities

Door de inzet van “slimme” digitale technologie zullen de komende jaren steeds meer data beschikbaar komen over energiezuinigheid, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Dit biedt burgers de mogelijkheid om slimmer te leven in de stad, bedrijven om slimmer te ondernemen en de gemeente om slimmer te besturen. Dit toekomstbeeld is de essentie van een “Smart City”.

Een smart city overlapt al snel met andere smart omgevingen, zoals zorg, transport en industrie.


Binnen het Smart City domein zijn zes subterreinen te onderscheiden waarop Smart Cities zich kunnen manifesteren:

  • smart economy
  • smart environment
  • smart governance
  • smart living
  • smart mobility
  • smart people.


Smart City is een krachtig concept voor de nabije toekomst. Gedreven door de ontwikkeling van innovatieve technologie ontleent het zijn waarde aan de oplossingen die voor diverse maatschappelijke vraag-stukken mogelijk zijn. Op dit moment wordt Smart City vooral in verband gebracht met duurzaamheid en energiezuinigheid., maar ook op diverse andere vlakken biedt het mogelijkheden voor toepassing.Smart City leent zich uitstekend voor uitvoerige beschouwing en discussie. Om de vruchten te kunnen plukken van de waarde van het concept zal het vooral aankomen op experimenteren en leren van opgedane ervaringen. Kortom, gewoon doen!

Binnen Nederland zijn er op dit moment twee absolute blikvangers als het gaat om Smart City: Amsterdam en Eindhoven.


AMSTERDAM

Amsterdam is een stad die zich kenmerkt door een constructieve samenwerking tussen bedrijven en de gemeente. De Amsterdam Economic Board is in samenwerking met bedrijven als Liander en KPN en de gemeente Amster-dam de initiator van Amsterdam Smart City. Andere partijen hebben zich sindsdien aangesloten bij dit initiatief en inmiddels telt het Amsterdam Smart City Platform al meer dan 90 partners.

Bewoners, bedrijven en kennisinstellingen worden hierbij uitgedaagd om innovatieve oplossingen en ideeën aan te dragen binnen het Smart City concept. Door het gebruik van een duidelijke doelstelling, planning en de samenwerking met het bedrijfsleven heeft Amsterdam veel bedrijven weten aan te trekken en te interesseren. In totaal heeft de stad meer dan 70 projecten gestart die verschillen van het opzetten van een duurzaam warmtenet, het gebruik van restwarmte, energie opslag in een wijk, tot een project omtrent flexibele openbare verlichting.


EINDHOVEN

Smart City Eindhoven is het product van een consortium tussen bedrijven, kennisinstellingen en de gemeente. De betrokken organisaties zijn VolkerWessels, Park Strijp Beheer, Woonbedrijf, de Technische Universiteit Eindhoven en KPN.

Smart City Eindhoven is onlosmakelijk verbonden met Brainport Regio Eindhoven. Hierin vormt Eindhoven het kloppend hart van een regio dat zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld tot het hightech centrum van Europa. Kenmerkend voor Brainport is de unieke manier van samenwerking waarin open innovatie centraal staat. Hightech en open innovatie zijn elementen die ook zeer belangrijk zijn voor Smart City Eindhoven.

Maar ook Rotterdam, Den Haag en vele andere steden zijn volop bezig met Smart City projecten.