Aan de slag met IoT
Cookies

Aan de slag met IoT

Welke disruptie ga jij initiëren?

Het gebruik van IoT gaat exceptioneel groeien. Volgens Cisco zijn er op korte termijn meer verbonden devices dan mensen en zijn er in 2020 meer dan 50 miljard apparaten verbonden. Gartner verwacht dat 50% van de IoT-toepassingen komt van start-ups, jonger dan 3 jaar.

Maar wat is de toegevoegde waarde voor uw business? Kunt u efficiënter werken met Internet of Things of juist nieuwe (extra) diensten aanbieden?

Wat doen uw concurrenten?

Logischerwijs is iedereen vooral benieuwd naar mogelijkheden van IoT. Maar om die te kunnen overzien, moet je wel eerst weten wat IoT precies behelst. Die combinatie van kennis en praktijk passen wij toe in onze aanpak.


Internet of Things zal op alle fronten voordelen bieden, zoals:

  • commercieel: efficiëntere processen, minder kosten voor logistiek/opslag, verkoop meer toegespitst op klanten;
  • sociaal en politiek: duidelijkere informatie voor klanten en burgers, betere zorg, betere veiligheid (bijvoorbeeld in het verkeer);
  • persoonlijk: nieuwe diensten die het leven aangenamer en veiliger maken.

Hoe kun je nu verkennen of IoT wat toevoegt voor jouw business? Of als je al ideeën hebt, hoe maak je dat concreet?


De meerwaarde is uiteindelijk erg simpel:

  • is er een mogelijk een verdienmodel, en/of nieuw businessmodel?
  • of is er een besparingsmodel,

op basis van Internet of Things?


De eerste stap is ervoor zorgen dat je allemaal voldoende basiskennis hebt van IoT: Inspireer. Dat hoeft niet technisch te zijn (juist niet) maar wel is het goed dat de betrokkenen een goed beeld hebben van de onbeperkte mogelijkheden van IoT.

Dan pas kun je de volgende stappen gaan zetten, zoals hieronder weergegeven.

Het doel en resultaat van de 2e stap: Ontdek, moet zijn één of meer concrete IoT mogelijkheden voor je organisatie. Welke op korte termijn te realiseren zou moeten zijn. Denk aan meet-apparatuur toevoegen in bestaande producten, wat kun je allemaal meten? En hoe kun je die informatie analyseren en omzetten tot interessante data? Voor je klanten? Voor je eigen organisatie?


Wilt u een inspiratiesessie met uw team? Om op gelijk kennisniveau te komen en mogelijkheden te identificeren? Dan is een Inspiratie en Brainstormsessie interessant voor u.  


Inspiratie en Brainstorm Sessie, neem daarvoor contact met ons op via het contactformulier


Deze sessie bereid u voor op stap 3.


Vervolgens ga je door naar stap 3: Make IoT Happen!, oftewel DOEN!, start een pilot.


Daar zoek je partners bij, mogelijk een partij welke je hier helemaal in gaat begeleiden, of gelijk een leverancier. Dat laatste kan alleen als de oplossing al erg duidelijk is. Anders loop je het risico een leverancier te selecteren welke misschien niet 100% voldoet aan je eisen.


En het allerbelangrijkste is: wees flexibel. Een IoT pilot gaat met vallen en opstaan en vraagt geduld en doorzettingsvermogen. Dan pas kun je de volgende 3 stappen zetten:


4. Connect. Probeer meer te verbinden. Wat is er mogelijk? Welke informatie genereert dit?;


5. Optimaliseer. Je hebt nu de info, hoe kun je daarop reageren? Wat voegt dat toe voor jou? Voor het proces? Voor de klant?;


6. Innoveer. Als je al zover bent gekomen heb je de smaak te pakken. Nu kun je nieuwe dingen toevoegen en automatisch reageren.


Uiteraard zijn er ook organisaties welke helemaal niet IoT overwegen. Uit een recent onderzoek van PB7 onder 420 IT beslissers, zijn dat er slechts 44. Daarvoor worden de volgende redenen aangegeven:

 - Bron: Pb7 Research i.o.v. Sogeti Nederland


Zo’n 90% van de Nederlandse organisaties met meer dan 100 werknemers, is dus op enige wijze bezig met het IoT of denkt er serieus over na…..

“Vergeet de hype maar bekijk welke waarde IoT kan toevoegen aan uw business”